Vyberte stránku

Co je spam

Spam je hromadně odeslána elektronická komunikace adresátům, kteří se k odběru takové pošty nepřihlásili. Většinou obsahuje stejný obsah emailu všem adresátům.

Spam se nazývají i nevyžádané příspěvky na sociálních sítích, v chat roomu nebo diskusním fóru. Hrozby spamu jsou také různé, od otravování reklamou až po nebezpečný phishing, lákání peněz, šíření virů a jiných nelegálních praktik.

Nevyžádaná komunikace na rozdíl od spamu může být i jeden samostatný email, například obchodní nabídka, zákon nerozlišuje hromadnou nebo individuální komunikaci.

V tomto článku se věnujeme spamu a nevyžádané komunikaci emailem. Rozdíl mezi spamem a nevyžádanou komunikací je v kategorizaci. Nevyžádaná komunikace je jedna skupina spamu.

Spam je obecně vžitý název vzat z angličtiny, Gmail, Hotmail, Yahoo a jiní poskytovatelé umožňují do složky Spam/Junk označit a sklízet nevyžádanou komunikaci. V angličtině se spamu říká také unsolicited mail.

Rozdíl mezi spamem a hromadným rozesíláním emailů je obrovský. Mnoho firem pošle měsíčně statisíc hromadných emailů a ani jeden není spam.

Eshopy, cestovní kanceláře, faktury od dodavatelů, státní správa v komunikaci s občanem, stvrzenky, registrace na různých portálech, to vše za určitých okolností není spam.

Kdy se z emailu stane spam?

  • Adresát se dobrovolně nepřihlásil k odběru takového emailu způsobem opt-in, tzv. předchozí souhlas.
  • Adresát svůj souhlas zrušil nebo komunikaci odmítl, a nadále dostává nevyžádanou komunikaci.

Co není spam

Pokud máte prokazatelný souhlas, tzv. opt-in, např. klient souhlasí na vaší stránce s odesíláním a označí ve formuláři jednoznačný souhlas s elektronickou komunikací, není to spam.

Při komunikaci s fyzickými osobami

Pokud provozujete nějakou službu, eshop, webovou stránku a chcete posílat svým již existujícím klientům email ohledně vlastních výrobků a pokud jste kontaktní informace získali zákonnou cestou při předchozím prodeji, například v objednávce označili souhlas s přijímáním reklamních emailů, souhlas takového klienta už nepotřebujete.

Souhlas musí být prokazatelný. Příjemci elektronické pošty musí být poskytnuta možnost jednoduše a bezplatně kdykoliv odmítnout takové používání kontaktních informací v době jejich získávání a při každé doručené zprávě.

Je zakázáno zasílání elektronické pošty, z níž není známa totožnost a adresa odesílatele, na kterou může příjemce zaslat žádost o ukončení zasílání takových zpráv, a nabádání k návštěvě webového sídla.

Shares
Share This